Andrzej Osiadacz

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 103

Email: andrzej.osiadacz (at) pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 53 11
Fax: (+48 22) 825 29 92
Wykształcenie:
 • 1992 - tytuł naukowy profesora nauk technicznych (Automatyka i Robotyka)
 • 1982 - doktor habilitowany (Automatyka) Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Instytut Automatyki i Telemechaniki, Kraków.
 • 1976 - doktor nauk technicznych (Automatyka) Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Instytut Automatyki i Telemechaniki, Kraków.
 • 1968 - mgr inż. (Automatyka) Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Automatyki Przemysłowej.
Doświadczenie zawodowe:
 • Od 1.05.04 - 17.04.06 - Prezes Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A.
 • Od 1991 - Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Politechnika Warszawska, 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20, - Kierownik Zakładu Inżynieria Gazownictwa,
 • Od 1.09.07 - Kierownik Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych,
 • Od 1.01.08 - Dyrektor Wydziałowego Centrum Płynowych Systemów Przesyłowych,
 • Od 2000 - stanowisko profesora zwyczajnego,
 • 1970 - 1991 Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, OT/Warszawa, 01 -224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25.
przy czym:
 • 1990 - 1991 - Kierownik OT/Warszawa,
 • 1975 - 1990 - Kierownik Pracowni Sterowania Sieciami Gazowymi,
 • 1970 - 1975 - Kierownik Laboratorium Automatyki i Pomiarów.

Jednocześnie:
 • 1979 - 1980 - stypendysta ONZ-u (14 miesięcy) The University of Manchester - Institute of Science and Technology, Control Systems Centre, Manchester M60, 1QD, P.O.Box 88, U.K.
 • 1985 - 1988 - Senior Research Fellow - stypendysta Science and Engineering Research Council (42 miesiące). The University of Manchester - Institute of Science and Technology, Control Systems Centre, Manchester M60, 1QD, P.O.Box 88, U.K.
 • 1989 - 1990 - Senior Scientist( 18 miesięcy) British Gas plc, Research & Development Division, London Research Station, Mathematics and Computing Division, Michael Road, London SW6 2AD
 • 1990 - Visiting Professor ( 3 miesiące), Department of Mechanics,University of Lisbon
 • 1990 - Visiting Professor (3 miesiące), Department of Mathematics and Computer Science, University of Salford, Salford M5 4WT, UK.
 • 2004 (1 miesiąc) - Politechnika w Buenos Aires - wykłady dla kadry technicznej argentyńskiego i chilijskiego przemysłu gazowniczego

Członkostwo krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i technicznych:
 • The Institution of Mathematics and Its Applications - UK (od 1990)
 • American Gas Association - od 1988
 • Society of Petroleum Engineers - od 1992
 • Member of Executive Committee of Pipeline Simulation Interest Group - USA (1994-2004)
 • Komitet Energetyki - PAN (od 1993)
 • International Gas Union - Committee D (Distribution of Gases) (1992 - 2000). 1996 - 2000 Chairman of the Committee.

Wykaz ważniejszych funkcji pełnionych poza uczelnią:
 • Członek Rady Naukowej w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie - (1990-1993).
 • Fundacja Poszanowania Energii - ekspert ds. gazownictwa od 1997.
 • Doradca Dyrektora Mazowieckiego Zakładu Gazowniczego ds. sterowania sieciami gazowymi w latach 1995-1999. .
 • Doradca Prezesa PGNiG S.A. ds. gazownictwa od 1.10.99 do 1.10.00.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej w Zakładach Azotowych Kędzierzyn Kożle od 1.11.00 do 20.01.02
 • Członek Komitetu Sterującego ds. restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A.- od 1.10.2002 do 31.12.03
 • Członek Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa - od 1.02.03 do 1.10.04
 • Członek Rady Nadzorczej Biura Projektowego "Gazoprojekt" - od 1.11.04 do 1.06.06
 • Członek Grupy Plenarnej GTE (Gas Transmission Europe) - od 1.10.04 do 1.05.06.
 • Członek Przemysłowego Panelu Doradczego Karty Energetycznej przy Komitecie Energetycznym w Brukseli - 06.10.04.
 • Członek Rady Nadzorczej Gazobudowa - Zabrze - od 1.07.08.

Specjalizacja:
 • sterowanie i automatyczna regulacja procesów przemysłowych w tym procesów technologicznych w gazownictwie,
 • modelowanie i komputerowa symulacja sieci płynowych w tym sieci gazowych,
 • metody numeryczne,
 • teoria i metody obliczeniowe optymalizacji,
 • optymalizacja procesów przemysłowych w tym procesu przesyłu i magazynowania gazu,
 • modelowanie procesów transportu masy i energii,
 • hydraulika sieci płynowych w tym gazowych sieci dystrybucyjnych i przesyłowych,
 • sterowanie procesami przemysłowymi w tym procesem transportu gazu,
 • rynek gazu w Polsce( sytuacja obecna i kierunki rozwoju),
 • procesy optymalizacyjne na rynku gazu.

Od wielu lat ściśle współpracuję z polskim przemysłem gazowniczym wykonując różnego rodzaju prace badawcze, ekspertyzy, prace naukowe. Pełniłem także funkcje doradcy Prezesów i Dyrektorów firm gazowniczych. Tematyka większości prac wykonanych przeze mnie dotyczyła procesów związanych z problemami dystrybucji i przesyłu gazu. Opracowane zostały pakiety do symulacji statycznej oraz dynamicznej sieci gazowych często wykorzystywane w przemyśle. Wykonywano analizy techniczno - ekonomiczne dla wybranych inwestycji związanych z rozbudową lub modernizacją sieci gazowych. Dla potrzeb OGP Gaz System wykonano ocenę techniczną sieci przesyłowej z podziałem na sieć główną i regionalną na potrzeby propozycji taryfy typu entry - exit. Dla PGNiG S.A. wykonano pracę dotyczącą zasad i kryteriów wydzielania sieci przesyłowej dla potrzeb operatora. Dla OGP Gaz System analizowano warianty rozbudowy systemu przesyłowego w horyzoncie czasowym do 2025 roku. Obecnie jestem współwykonawcą projektu p.t."Przeprowadzenie badań oraz opracowanie i opublikowanie metodologii oceny przedsięwzięć inwestycyjnych energetycznych przedsiębiorstw sieciowych w ramach projektu Transition Facility 2006/018 - Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii". W latach 2004 -2006 pełniłem funkcję prezesa zarządu spółki Gaz System S.A. Jako prezes pierwszego zarządu Operatora krajowej sieci przesyłowej współtworzyłem tę firmę od strony organizacyjnej, technicznej, prawnej i finansowej. Posiadam duże doświadczenie międzynarodowe. Przez 10 lat (1994 - 2004) pełniłem funkcję dyrektora w PSIG(Pipeline Simulation Interest Group), amerykańskiej organizacji technicznej, której celem jest organizacja światowych konferencji dotyczących problemów obliczeniowych związanych z symulacją komputerową i optymalizacją sieci płynowych (głównie gazowych) oraz kursów technicznych dla kadry kierowniczej w tym zakresie. W roku 2001 prowadziłem w Buenos Aires dwutygodniowe szkolenie dla inżynierów argentyńskiego i chilijskiego przemysłu gazowniczego. Wcześniej, w latach osiemdziesiątych pracowałem jako visiting profesor na Uniwersytecie w Manchesterze a potem jako senior scientist w British Gas. Prowadziłem zajęcia także na Uniwersytetach w Lizbonie i w Salford. W latach 90-tych brałem udział w projekcie finansowanym przez Unię Europejską a dotyczącym nowoczesnych metod zarządzania gazowymi sieciami miejskimi. Projekt wykonywany był wspólnie z zespołami badawczymi z Francji oraz Portugalii. W latach 90-tych wspólnie z British Gas opracowałem algorytmy sterowania sieciami wysokiego ciśnienia, poprawność których weryfikowana była na danych pomiarowych dostarczonych przez British Gas. Jestem autorem czterech książek w języku polskim z których jedna STATYCZNA SYMULACJA SIECI GAZOWYCH w całości jest poświęcona metodom i algorytmom obliczania sieci, oraz dwóch książek w języku angielskim z których jedna SIMULATION AND ANALYSIS OF GAS NETWORKS wydana została najpierw w Wielkiej Brytanii przez wydawnictwo E.&F.N. Spon a później w USA przez Gulf Publishing Company.

Dorobek naukowy

Konferencje międzynarodowe
 1. Osiadacz .J., "Underground storage as an element of gas transmission system", ATW Society of Petroleum Engineers; Underground Gas Storage: Today & Tomorrow, 2007, Krakow.
 2. Osiadacz A.J., "The Role of Gas System S.A. on the Gas Market in Poland", International Conference; Oil & Gas Technology, Florence, 2006.
 3. Dzirba E., Osiadacz A.J., "Structure of Distribution Gas Network Operation System", World Gas Conference, Nice, 2000.
 4. Osiadacz A.J., Wisniewski M., "Optimisation of High Pressure Gas Networks Using Generalized Reduced Gradient", IFAC, LSS'98, Patras, Greece.
 5. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., "Comparison of Isothermal and Non-isothermal Transient Models", Pipeline Simulation Interest Group(PSIG) Conference, Denver,1998.
 6. Osiadacz A.J., Wiśniewski M., "Optimization of High Pressure Gas Networks", Simone Congress, Brugge,1997.
 7. Osiadacz A.J.,"Different Transient Models-Limitations, Advantages and Disadvantages", PSIG Conference,San Francisco,1996.
 8. Osiadacz A.J., "Leakage Detection and Control", Natural Gas Technologies Conference, Berlin, 1996.
 9. Osiadacz A.J., "Hierarchical Control of Transient Flow in Pipeline ", Operational Research and Engineering Design Conference, St. Louis, 1995.
 10. Osiadacz A.J., Górecki M., "Optimization of Pipes Sizes in Low Pressure Gas Network Design", PSIG Conference, Albuquerque,1995.
 11. Osiadacz A.J., "Optimal Control of High Pressure Gas Networks by Two Different Methods", Large Scale Systems: Theory and Applications, Symposium, London, UK, 1995.
 12. Osiadacz A.J., "Dynamic Optimization of High Pressure Gas Networks using Hierarchical Systems Theory", PSIG Conference,San Diego,1994.
 13. Osiadacz A.J., Świerczewski S., "Optimal Control of Gas Transportation Systems", The 3rd IEEE Conference on Control Applications, Glasgow,1994.
 14. Osiadacz A.J., Bell D.J., "Steady-state optimization of large gas networks", The European Conference on Mathematics in Industry, 28-31 August,Glasgow,1988.
 15. Osiadacz A.J., Bell D.J., "Optimization techniques for large networks : gas and water", IMA Conference on Simulation and Optimization of Large Systems, University of Reading, 1986.(with D.J. Bell in "Simulation and Optimization of Large Systems", Oxford University Press, Oxford 1988,edited by A.J.Osiadacz)
 16. Lewandowski A., Osiadacz A.J., "A multiple criteria interactive control of the natural gas distribution network", First European Workshop on Real Time Control of Large Scale Systems, University of Patras, Greece, July 1984, in "Lecture Notes in Control and Information Sciences", Vol.67, edited by G.Schmidt, M.Singh, A.Titli and S. Tzafestas.
 17. Osiadacz A.J., "Numerical analysis of transient simulation in complex gas networks", International Conference on Simulation of Systems, Technical University of Prague, Czechoslovakia, May,1983.
 18. Osiadacz A.J., "Numerical analysis of steady-state simulation in complex gas networks",International Conference on Simulation of Systems, Technical University of Prague, Czechoslovakia, May,1983.


Artykuły w czasopismach zagranicznych
 1. Chaczykowski M., Osiadacz A., "Dynamic simulation of pipelines containing dense phase/supercritical CO2-rich mixtures for carbon capture and storage", International Journal of Greenhouse Gas Control 9 (2012) 446-456
 2. Chaczykowski M., Osiadacz A.J., Uilhoorn F.E., "Exergy-based analysis of gas transmission system with application to Yamal-Europe pipeline", Applied Energy 88 (6) (2011) 2219-2230
 3. Osiadacz, A., Uilhoorn, F. E., and Chaczykowski, M. (2009). "Computation of hydrate phase equilibria and its application to the Yamal-Europe gas pipeline." Petroleum Science and Technology, Volume 27, Issue 2, p. 208 - 225
 4. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., "Comparison of Isothermal and Non-isothermal Gas Flow Models", International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol.1,No1,2001, pp.37-49.
 5. Osiadacz A.J., "Hierarchical Control of Transient Flow in Natural Gas Pipeline Systems", International Transactions in Operational Research, Vol.3,No 2, pp. 311-324, April 1997.
 6. Osiadacz A.J., Bell D.J., "Dynamic Simulation of Gas Networks by Decomposition and Coordination", Mathematical .Engineering in .Industry. Vol.5, No.3,pp.232-254,1995.
 7. Osiadacz A.J., "Numerical analysis of methods of transient simulation for gas networks", Int.J.Syst.Science, Vol.21, No.5,pp. 961-975,1990.
 8. Osiadacz A.J., Yedroudj M., "A comparison of a finite element and a finite difference method for transient simulation of a gas pipeline", Appl. Math. Modelling, Vol.13, No.2, pp. 79-86, 1989.
 9. Osiadacz A.J., Salimi M.A., "Comparison between sequential and hierarchical simulation of gas networks - Part I: Dynamic simulation of flow of gas in a single pipe", Information and Decision Tech. Vol.14, No.2, pp. 77-98, 1988.
 10. Osiadacz A.J., Salimi M.A., "Comparison between sequential and hierarchical simulation of gas networks - Part II: Dynamic simulation of flow of gas in networks", Information and Decision Tech. Vol. 14, No. 2,pp. 99-123, 1988.
 11. Osiadacz A.J., Salimi M.A., "Hierarchical simulation of transient gas flow in networks", Civil Eng. Systems, Vol. 5, No. 4, pp. 199-205,1988.
 12. Osiadacz A.J., "Method of steady-state simulation of any gas networks", Inter.J.Syst. Science, Vol.19, No. 11,pp.2395-2405, 1988.
 13. Osiadacz A.J., Pienkosz K., "Methods of steady-state simulation for gas networks", Inter.J.Syst. Science, Vol.19, No. 7,pp. 1311-1321, 1988.
 14. Osiadacz A.J., "Comparison of numerical methods for steady-state simulation of gas networks", Civil Eng.Systems, Vol.5,No.1, pp.25-30,1988.
 15. Osiadacz A.J., Rudowski K., "Analysis of loop methods for simulating gas networks", Comput.Meth. Appl. Mech. Eng., No. 65, pp. 201-213,1987.
 16. Osiadacz A.J., Bell D.J., "Power change of a stream of gas as an objective function for the control of large gas networks", Civil Eng. Systems, Vol.3, No. 2, pp.109-113, 1986.
 17. Osiadacz A.J., Bell D.J., "A simplified algorithm for large scale gas networks", Optimal Control Applications & Methods, Vol.7, pp.95-104, 1986.
 18. Osiadacz A.J., "Simulation of transient gas flows in networks", Int. J. Num. Meth. Fluids, Vol.4, pp.13-24, 1984.
 19. Osiadacz A.J., "Optimal numerical method for simulating dynamic flow of gas in pipelines", Int.J.Num.Meth.Fluids, Vol.3, pp.125-135,1983.
 20. Osiadacz A.J., "A local optimization procedure for a gas compressor station", Optimal Control - Applications & Methods, Vol.2, pp.239-250,1981.
 21. Osiadacz A.J., "Nonlinear programming applied to the optimum control of a gas compressor station", Int.J.Num.Meth.Eng., Vol.15,pp.1287-1301,1980.


Artykuły w czasopismach krajowych
 1. Czasopisma naukowo - techniczne
  1. Andrzej Osiadacz, Łukasz Kotyński, "Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w gazowych sieciach przesyłowych. Cz 2", GWiTS, Nr 1, 2016
  2. Andrzej Osiadacz, Łukasz Kotyński, "Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w gazowych sieciach przesyłowych. Cz 1", GWiTS, Nr 12, 2015 (426-431)
  3. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kotyński Ł., Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych, Rynek Energii, KAPRINT, nr 2, 2013, 104-109
  4. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kotyński, Ł., Pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci ciepłowniczych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 43 (12) (2012) 526-529
  5. Osiadacz A., Chaczykowski M., Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci ciepłowniczej, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 43 (10) (2012) 408-414
  6. Lammel L., Osiadacz A., "Pneumatyczne elementy automatyki stosowane w przemyśle gazowniczym", Gaz , Woda i Technika Sanitarna (GWiTS), 1970, Nr.7, 218-223.
  7. Osiadacz A., Piekarski M., "Układy automatycznej korekcji natężenia przepływu gazu", GWiTS, 1970, Nr.8, 254-258.
  8. Dąbski M., Osiadacz A., "Pomiar natężenia przepływu gazu", GWiTS, 1971, Nr.4,110-114.
  9. Hejna C., Osiadacz A., "Układ automatycznej regulacji wartości opałowej gazu miejskiego", GWiTS, 1971, Nr. 2 , 46-50.
  10. Lammel L., Osiadacz A., "Zliczanie sygnałów pneumatycznych będących funkcją natężenia przepływu gazu", GWiTS, 1 973, Nr. 4, 106-111.
  11. Kuliński M., Osiadacz A., "Funkcje cyfrowego układu automatycznego sterowania motosprężarką gazową", GWiTS, 1975, Nr.7/8, 252-254.
  12. Osiadacz A., "Algorytm wyszukiwania żądanych parametrów pracy tłoczni", GWiTS, 1975, Nr . 9, 270-
  13. Kuliński M., Osiadacz A.,"Cyfrowy pneumatyczny układ automatycznego sterowania motosprężarką gazową", GWiTS, 1975, Nr.10, 314-316.
  14. Osiadacz A., "Własności dynamiczne motosprężarki gazowej", GWiTS, 1976, Nr.5, 154-156.
  15. Osiadacz A., "Własności statyczne motosprężarki gazowej", GWiTS, 1976, Nr.9, 259-262.
  16. Osiadacz A., "Zagadnienia związane ze schodkowo-zmiennym sterowaniem stacją przetłoczną", GWiTS, 1977, Nr.2, 58-60.
  17. Osiadacz A., "Algorytm kontroli parametrów pracy motosprężarki gazowej", GWiTS, 1977 , Nr.4 , 101 -103.
  18. Osiadacz A., "Metoda wyznaczania charakterystyki obciążeniowej motosprężarki Cooper-Bessemer", GWiTS, 1979, Nr.3, 67-70.
  19. Osiadacz A., Piekarski M., "Rozwój krajowego systemu sterowania układami przesyłu i rozdziału paliw gazowych", Nafta , 1981 , Nr.2, 67-71.
  20. Osiadacz A., "Stosowane metody symulacji sieci gazowych w stanach ustalonych", GWiTS, 1981 , Nr.3, 73-76.
  21. Osiadacz A., "Porównanie węzłowych i oczkowych metod symulacji sieci gazowych", GWiTS, 1981 , Nr.9, 215-218.
  22. Osiadacz A., "Metoda oczkowo-węzłowa obliczania sieci gazowych", GWiTS, 1981 , Nr . 11/12, 267-269.
  23. Osiadacz A., "Metoda odwzorowania sieci hydraulicznej o dowolnej topologii", GwiTS, 1982, Nr.5, 54-57.
  24. Osiadacz A.J., "Komputerowe metody obliczania sieci gazowych", Gaz, Woda i Technika Sanitarna (GWiTS), Nr 10,1992(16-21).
  25. Osiadacz A.J., "Symulacja statyczna i dynamiczna sieci gazowych", GWiTS, Nr 12,1992(27-33).
  26. Osiadacz A.J., "Metody symulacji sieci gazowych w stanach ustalonych", GWiTS, Nr 7,1993(13-19).
  27. Osiadacz A.J., Zelman H., Krawczyński T., "Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych o dowolnej konfiguracji", GWiTS, Nr 10,1994(36-44).
  28. Osiadacz A.J., Zwoliński M, Derlicka M., "Badania symulacyjne miejskiej sieci gazowej", GWiTS, Nr 5,1995(25-31).
  29. Osiadacz A.J., Zelman H, Krawczyński T., "Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowej o dowolnej konfiguracji - wersja uwzględniająca jednoczesność poboru gazu", GWiTS, Nr 6,1995(23-29).
  30. Osiadacz A.J., Galbarczyk R., Reszczyńska M., "Badanie możliwości przepustowych sieci gazowej wysokiego ciśnienia przy zwiększonych obciążeniach", GWiTS, Nr 7,1995(17-22).
  31. Osiadacz A.J., Zelman H., Krawczyński T., " Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych- SIMNET - SSV", Nowoczesne Gazownictwo, Nr 1, 1996(22-29).
  32. Osiadacz A.J., Rybicki A., Zelman H., " Moduł translacyjny pakietu symulacyjnego SIMNET -SSV", Nowoczesne Gazownictwo, Nr 2, 1996(37-39).
  33. Osiadacz A.J., Wiśniewski M., "Minimalizacja kosztów eksploatacji sieci gazowych wysokociśnieniowych", Nowoczesne Gazownictwo, Nr 1, 1997(15-21).
  34. Osiadacz A.J., Chomiuk J., Kowalczyk D., "Symulacja statyczna sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie K.O.Z.G.", Nowoczesne Gazownictwo, Nr 2, 1999(19-31).
  35. Osiadacz A.J., Zelman H., Krawczyński T., "SIMNET - SSV 4.0 (Windows 95/98 NT) - pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych", Nowoczesne Gazownictwo, Nr 3, 1999(37-44).
  36. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., "Pakiet do symulacji dynamicznej sieci gazowych", Nowoczesne Gazownictwo, Nr 3, 1999(30-36).
  37. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., "Moduły grzewczo - chłodzące napędzane silnikiem gazowym", Nowoczesne Gazownictwo, Nr 4, 1999(22-26).
  38. Witold Warowny Andrzej J. Osiadacz -
  39. "Współczynnik ściśliwości. Praktyczne zastosowanie współczynnika w gazownictwie". Nowoczesne Gazownictwo Nr 1, 2004.
  40. Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Arkadiusz Nowak -
  41. "SimNetSSV 5 - pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych". Nowoczesne Gazownictwo Nr 3, 2004.
  42. Andrzej J. Osiadacz, Jarosław Burda, Maciej Chaczykowski, Arkadiusz Nowak -
  43. "Stanowisko pomiarowe do sprawdzania gazomierzy turbinowych". Nowoczesne Gazownictwo Nr 3, 2004.
  44. Andrzej J. Osiadacz -
  45. "Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłowego.Konferencja; Główne aspekty dotyczące budowy i nadzoru kwalifikacyjnego statków LNG", Gdańsk, 2006.
  46. Andrzej J. Osiadacz -
  47. "Modelowanie przepływu gazu w gazociągach przesyłowych i dystrybucyjnych". IV Międzynarodowa Konferencja Nafta i Gaz - PIOGE, Warszawa, 2006
  48. Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski -
  49. "Przegląd nowoczesnych technik grzewczych z wykorzystaniem gazu ziemnego". Nowoczesne Gazownictwo Nr 3, 2006.
  50. Andrzej Osiadacz, Łukasz Kotyński, "Metody pośrednie wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych Cz 1", GWiTS, Nr 11,2011(423-426)
  51. Andrzej Osiadacz, Łukasz Kotyński, "Metody pośrednie wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych Cz 2", GWiTS, Nr 1,2012(2-5)

 2. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej - Inżynieria Środowiska
  1. Osiadacz A.J., "Mathematical Models for Transient Flow of Gas and Water", z.21,1996(65-82).
  2. Osiadacz A.J., "Analiza porównawcza metody charakterystyk i metody prostych w zastosowaniu do symulacji nieustalonego przepływu gazu", z.21,1996(83-102).
  3. Osiadacz A.J., "Wyznaczanie współczynników oporów liniowych w obliczeniach symulacyjnych gazociągów", z.21,1996(103-118).
  4. Osiadacz A.J., Pill P., "Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym" cz.I, z.22,1997(71-92).
  5. Osiadacz A.J., Pill P., "Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym" cz.II, z.24,1998(75-92).
  6. Osiadacz A.J., Pill P., Wiśniewski M., "Symulacja równoległa sieci gazowej w stanach nieustalonych", Prace Naukowe Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, z.2 , 1998(91-103).
  7. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., "Metoda prostych zastosowana w symulacji dynamicznej sieci gazowych", z.35, 2000(17-57).
  8. Osiadacz A.J., Pancewicz A., " Wpływ zmienności parametrów wymiany ciepła na rozkład ciśnień wzdłuż gazociągu przy przepływie nieizotermicznym", z.36, 2000(71-97).
  9. Osiadacz A.J., Pancewicz A., " Model matematyczny uwzględniający pojemność cieplną otoczenia gazociągu do symulacji nieizotermicznego przepływu gazu", z.36, 2000(37-70).

 3. Control Systems Centre (The University of Manchester- Institute of Science and Technology ) Reports
  1. Osiadacz A.J., "Dynamic Optimisation of Large Gas Networks Using Hierarchical Systems Theory", Manchester, 1986.
  2. Osiadacz A.J., "An Algorithm for Steady-State Optimisation of Gas Networks", Manchester, 1987.
  3. Osiadacz A.J., "The Application of non-Linear Optimisation Techniques to the Analysis of Gas Networks", Manchester, 1988
  4. Osiadacz A.J., "The Hierarchical Optimisation Methods for Large Scale Systems - a literature survey", Manchester, 1989.

 4. Zeszyty Naukowe Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
  1. Osiadacz A., "Identyfikacja własności stacji przetłocznej gazu ziemnego jako obiektu optymalnego sterowania". Zeszyty Naukowe Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZN IGNiG), 1976, Nr.5.
  2. Osiadacz A., "Zastosowanie metod programowania wypukłego i funkcji kar do wyznaczania optymalnego sterowania tłoczniami". ZN IGNiG, 1977, Nr.ll.
  3. Osiadacz A., "Modele matematyczne pneumatycznej linii długiej". ZN IGNiG, 1977, Nr.12.
  4. Osiadacz A., Król W., "Wybór optymalnej metody numerycznej rozwiązywania dynamicznego modelu gazociągu". ZN IGNiG, 1979 , Nr.30.

 5. Wydawnictwa Polskiej Akademii Nauk
  1. Osiadacz A., "Optymalne sterowanie stacją przetłoczną gazu ziemnego", Archiwum Automatyki i Telemechaniki (AAiT), tom XXIII , zeszyt 4, 1978, 472 -482 .
  2. Osiadacz A., "Symulacja przepływów ustalonych w sieciach gazowych wysokociśnieniowych o dowolnej konfiguracji", AAiT, tom XXVII, zeszyt 3-4, 1982, 213-223.
  3. Osiadacz A., "Symulacja przepływów nieustalonych w sieciach gazowych o dowolnej konfiguracji", AAiT, tom XXXV, zeszyt 3-4, 1983, 199-211.
  4. Osiadacz A., Rudowski K., "Analiza metod oczkowych stosowanych do symulacji sieci gazowych" AAiT, tom XXXI, zeszyt 4, 1986, 345-353.
  5. Osiadacz A., Rudowski K., " Analiza porównawcza metod stosowanych do symulacji sieci gazowych", AAiT, tom XXXI, zeszyt 3, 1986, 279-288.
  6. Osiadacz A.J., "Optimisation in natural gas transmission networks", Archives of Mining Sciences 45, 3 (2000) 389-408.
  7. Osiadacz A.J., "Optimal control of high pressure gas networks by two different methods", Archives of Mining Sciences 45, 2 (2000) 199-219.
  8. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., "Simulation of non-isothermal transient gas flow in a pipeline", Archives of Thermodynamics, 46,1(2001) 47-62.
Konferencje krajowe
 1. Osiadacz A., "Metoda kontroli parametrów pracy motosprężarek gazowych Cooper-Bessemer zainstalowanych w tłoczniach gazu". XXX Naukowy Zjazd Gazowników, Kalisz, l977.
 2. Osiadacz A., Król W., "Dwupoziomowy algorytm optymalnego sterowania pracą motosprężarek gazowych". VIII KKA, Szczecin, 1980.
 3. Osiadacz A., "Metody symulacji sieci gazowych". II Krajowa Konferencja"Zastosowanie komputerów w przemyśle", NOT, Szczecin, 1981 .
 4. Osiadacz A., Piekarski M., "Optymalne sterowanie systemem przesyłowym gazu ziemnego". VII Krajowa Konferencja Automatyki (KKA) , Rzeszów, 1977.
 5. Osiadacz A.J., Świerczewski S., "Algorytm optymalnego sterowania siecią gazową wysokociśnieniową", I Krajowa Konferencja, Granty-Automatyka '95, Warszawa,1995.
 6. Osiadacz A.J., "Algorytm optymalizacji statycznej sieci gazowej wysokociśnieniowej",
 7. XXXIII Krajowa Konferencja Gazowników Polskich, Opole, 1993.
 8. Osiadacz A.J., Wiśniewski M., "Algorytm obliczania parametrów pracy sprężarek gazowych", XXXIV Krajowa Konferencja Gazowników Polskich, Mikołajki, 1996.
 9. Osiadacz A.J., "Rola programów obliczeniowych w zarządzaniu sieciami gazowymi",
 10. XXXIV Krajowa Konferencja Gazowników Polskich, Mikołajki, 1996.
 11. Osiadacz A.J., "Oprogramowanie użytkowe do nadzoru i kontroli sieci gazowych",
 12. I Krajowa Konferencja - Zastosowanie Informatyki w Gazownictwie, Popowo,1996.
 13. Osiadacz A.J., Wiśniewski M., "Minimalizacja kosztów eksploatacji sieci gazowych wysokiego ciśnienia", I Krajowa Konferencja - Zastosowanie Informatyki w Gazownictwie, Popowo,1996.
 14. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., "Zastosowanie symulacji komputerowej do wykrywania i lokalizacji nieszczelności w gazociągu",
 15. Straty gazu w gazownictwie, Symposium, Krynica, 1998.
 16. Bednarski R., Osiadacz A., "Perspektywy dostaw gazu do odbiorców sektora ciepłownictwa i energetyki w Polsce" I Krajowa Konferencja - Gazterm , Międzyzdroje, 1998.
 17. Osiadacz A.J., Rygier J., Szczepański R., "Zasady prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej", XXXV Krajowa Konferencja Gazowników Polskich, Mikołajki 1999.
 18. Chaczykowski M., Osiadacz A.J., Rubik M., "Nowoczesne techniki grzewcze z wykorzystaniem gazu ziemnego" III Krajowa Konferencja - Gazterm , Międzyzdroje, 2000.
 19. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., "Bilans mocy w systemie przesyłowym a opis termodynamiczny przepływu gazu" I Konferencja Naukowo - Techniczna , Energetyka Gazowa , Szczyrk 2000.
 20. Osiadacz A.J., Pancewicz A., "Modele wymiany ciepła przy nieizotermicznym przepływie gazu w gazociągu", I Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyka Gazowa, Szczyrk 2000.
 21. Osiadacz A.J., Winter J., "Rozwój rynku gazowniczego w Polsce", Energetyka XXI wieku - szanse i bariery, FSNT_NOT ds. Gospodarki Energetycznej, Warszawa, 2000.
 22. Osiadacz A.J., "Zasada Third Party Access w polskich warunkach", I Małopolska Konferencja Energetyczna, Tarnów, 2000. Andrzej J. Osiadacz - Kryteria techniczne bezpiecznego przesyłu i dystrybucji gazu. V Międzynarodowa Konferencja Nafta i Gaz - PIOGE, Warszawa, 2007.
 23. Andrzej Osiadacz: "Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego". Konferencja - Budowa i nadzór klasyfikacyjny statków LNG, Gdańsk, 2006.
 24. Andrzej Osiadacz: "Kryteria techniczne bezpiecznego przesyłu i dystrybucji gazu". V Międzynarodowa Konferencja Nafta i Gaz - PIOGE, Warszawa, 2007.
 25. Andrzej Osiadacz: "Liberalizacja polskiego rynku gazu ziemnego". Międzynarodowa konferencja - Obrót, Przesył, Magazynowanie, Warszawa, 2007.
 26. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kotyński Ł., "Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3", w materiałach XV Konferencji GAZTERM 2012, Międzyzdroje, 2012.
 27. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kotyński Ł., Zwiewka T., "Symulacja statyczna sieci gazowej miasta Chełmna", w materiałach XV Konferencji GAZTERM 2012, Międzyzdroje, 2012.
 28. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kotyński Ł., "Program do obliczania zapasu przepustowości sieci gazowej o dowolnej strukturze", w materiałach XV Konferencji GAZTERM 2012, Międzyzdroje, 2012.
 29. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kotyński Ł., "Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych", w materiałach konferencji Rynek gazu, Kazimierz Dolny, 2012
 30. Osiadacz A., Chaczykowski M., "Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci ciepłowniczej", w materiałach XVI Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 2012
 31. Chaczykowski M., Osiadacz A., "Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu", w materiałach sympozjum Nowy model rynku gazu, Główna Sekcja Gazownictwa PZITS, Warszawa, 2012
Publikacje książkowe
 1. w języku polskim
  1. Lammel L., Osiadacz A., "Sygnały pneumatyczne w automatyce" - str.295, WNT, Warszawa, 1974.
  2. Lammel L., Osiadacz A., "Przetworniki pneumatyczne w automatyce" - str. 274, WNT, Warszawa, 1978.
  3. Osiadacz A.J., "Symulacja statyczna i dynamiczna systemu przesyłowego gazu ziemnego o dowolnej strukturze topologicznej" Wydawnictwo NOT - SIGMA, 1982.
  4. Osiadacz A.J., "Statyczna symulacja sieci gazowych" - str. 404, Wydawca: Fluid Systems Sp. z o.o., Warszawa, 2001.

 2. w języku angielskim
  1. Osiadacz A.J., "Simulation and Analysis of Gas Networks" - str.290, E&FN Spon Ltd., London, 1987. (II-gie wydanie Gulf Publishing Company - Huston, 1989).
  2. Osiadacz A.J., "Simulation and Optimization of Large Systems" - str.335 - Editor, Oxford University Press, Oxford, England, 1988.
Patenty
 1. Osiadacz A., Piekarski M., "Sposób pomiaru ilości przepływającego płynu", Nr.68976.
 2. Lammel L., Osiadacz A., "Urządzenie do pomiaru ilości przepływającego płynu", Nr.78901.
 3. Osiadacz A., Kuliński M., "Układ automatycznej regulacji ciepła spalania gazu miejskiego", Nr. 118352.
 4. Osiadacz A., Kuliński M., "Kaskadowy układ automatycznej stabilizacji składu gazu", Nr. 119924.
 5. Kuliński M., Osiadacz A., "Układ cyfrowy do zadawania wybranych wartości prędkości obrotowych silnika spalinowego stacyjnego", Nr.124826.
Ważniejsze referaty i wykłady za granicą
 1. "Analysis of existing objective functions for optimal control of gas networks", referat wygłoszony na Seminarium organizowanym przez London Research Station (LRS) - British Gas, London, 1986.
 2. "Hierarchical optimization methods for large scale nonlinear problems", referat wygłoszony na Seminarium zorganizowanym przez Control Systems Centre - UMIST, Manchester, 1987.
 3. "Numerical aspects of algorithm for optimal control of gas networks", wykład inauguracyjny na otwarcie Research Colloquium zorganizowanym przez LRS - British Gas, London, 1988.
 4. "Dynamic optimization of large gas networks using hierarchical methods", referat wygłoszony na Colloquium zorganizowanym przez I.E.E.(The Institution of Electrical Engineers) , London, 1989.
 5. "Numerical methods for networks simulation and analysis" - cykl wykładów dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki w Lizbonie, Lizbona, 1990.
 6. "Optimization by decomposition and coordination", wykład przedstawiony w Central Electricity Generating Board, London, 1990.
Recenzje prac habilitacyjnych
 1. Zawada B., "Analiza procesu użytkowania energii cieplnej w eksploatacji obiektów przemysłowych", Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, 1993.
 2. Mitosek M., "Analityczne i numeryczne rozwiązania wybranych problemów ruchu cieczy w przewodach elastycznych",Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, 1994.
 3. Ulanicki B., "Towards implementation of a general purpose package for the optimisation of water supply and distribution systems", Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych,, Politechnika Warszawska, 1994.
 4. Wojdyga K., "Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło w miejskich sieciach ciepłowniczych", Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, 2008.
Recenzje książek
 1. Mahmoud M.S., Hassan F.M.F., Darwish M.G., "Large Scale Control Systems, Theories and Techniques" - dla International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Vol. 1, No. 1, 1987.
 2. Sawaragi Y., Nakayama H., Tamino T., "Theory of Multiobjective Optimization" - dla Optimal Control Appl. & Meth., Vol. 8, No. 1, 1987.
 3. Duff I.S., Erisman A.M., Reid J.K., "Direct Methods for Sparse Matrices" - dla Information and Decision Tech., Vol. 14, No. 1, 1988.
 4. Schrijver A., "Theory of Linear and Integer Programming" - dla Optimal Control Appl. & Meth. , Vol. 10. No. 1, 1989.
 5. Steuer R.E., "Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation" - dla Optimal Control Appl. & Meth. , Vol. 10, No. 1, 1989.
 6. Edgar T.F., Himmelblau D.M., "Optimization of Chemical Processes" - dla, Chemical Eng. Research and Design, Vol. 15, No 2, 1989.
 7. Razumikhin B.S., "Classical Principles and Optimization Problems" - dla Int. J. Adaptive Control and Signal Processing, Vol. 3, No. 3, 1989.
 8. Bąkowski K., "Gazownictwo (gazociągi, stacje redukcyjne, instalacje i urządzenia gazowe)", WNT, Warszawa 1996.
 9. Zajda R., Gebhart Z., "Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazów płynnych"Wydawca: Cobo-Profil, Warszawa 1995.
 10. Hocking Leslie M., " Optimal Control - An Introduction to the Theory with Applications", Clarendon Press, Oxford 1991 - dla International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Vol. 1, No. 1, 1993.
 11. Rojek R., " Studium dynamiki sieci przepływowych jako systemów o parametrach rozłożonych" str. 205, Studia i Monografie z. 52, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, Warszawa 1992.
Projekty badawcze KBN-u
 1. "Algorytm optymalnego sterowania siecią gazową wysokociśnieniową" - kierownik Projektu. Nr. Rej. 80565.81.01. Data rozpoczęcia - 1.01.1992. Data zakończenia - 30.09.94.
 2. "Ocena możliwości zastosowania wybranych metod nieliniowej oraz dyskretnej optymalizacji do optymalnego doboru średnic w rozdzielczych sieciach gazowych" - kierownik Projektu. Nr Rej. 7T07G00518. Termin rozpoczęcia - 1.03.2000. Data zakończenia 1.01.2003.
Projekty badawcze (promotorskie) KBN-u
 1. "Modelowanie pęknięcia gazociągu przy założeniu nieizotermiczności przepływu gazu" (doktorant - Maciej Chaczykowski). Projekt badawczy nr 7T07G002 18..
 2. "Metoda komputerowego projektowania przemysłowych instalacji gazowych"( doktorant - Michał Wiśniewski). Projekt badawczy nr 7T07G 001 19.
 3. "Symulacja nieustalonych, nieizotermicznych przepływów gazu w sieci gazowej wysokociśnieniowej" (doktorant - Adam Pancewicz). Projekt badawczy nr 7T07G01415.
Inne projekty badawcze
 1. "Analiza charakterystyk roboczych wybranych gazomierzy turbinowych" - kierownik Projektu. Termin rozpoczęcia 1.11.2000 - termin zakończenia 30.12.2001. Praca finansowana przez firmę Schlumberger..
 2. Kierownik 7-miu grantów rektorskich i dziekańskich.
Inne wybrane opracowania
 1. "Badanie zapasu przepustowości sieci krajowej wysokociśnieniowej" - kierownik projektu. Zleceniodawca PGNiG S.A.. Warszawa 1999.
 2. "Analiza techniczno-ekonomiczna gazowych systemów grzewczych w miastach" - kierownik projektu. Zleceniodawca Fundacja Poszanowania Energii. Warszawa 1998.
 3. "Założenia dla systemu SCADA dla gazociągu tranzytowego Jamal - Europa zachodnia"- kierownik projektu. Zleceniodawca - Europolgaz, Warszawa 1997.
 4. "Założenia do systemu dyspozytorskiego dla sieci gazowej średniociśnieniowej miasta Krakowa"- kierownik Projektu. Zleceniodawca - Urząd Wojewódzki miasta Krakowa.
Inne recenzje
 1. recenzje wniosków do KBN-u (6),
 2. recenzje artykułów do; Applied Mathematical Modelling; Information and Decision Technology; Civil Engineering Systems; Optimal Control Applications & Methods; International Journal for Numerical Methods in Fluids (7)

Poniedziałek, 22 Lipca 2019