Wydziałowe Centrum Płynowych Systemów Przesyłowych jest wydziałową jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej prowadzącą interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, szkoleniową, i promocyjną w zakresie transportu i dystrybucji mediów płynnych, jedyną tego typu jednostką działającą na polskich uczelniach technicznych. Centrum wykonuje:

dotyczące problemów technicznych i ekonomicznych sieci płynowych (ciepłowniczych, gazowych, kanalizacji ciśnieniowej, ropociągowych oraz wodociągowych). Problemy, które rozwiązujemy to: Ponadto świadczymy usługi z zakresu auditingu energetycznego budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych, auditingu przemysłowego i sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104, Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).


© 2008 - 2019 Wydziałowe Centrum Płynowych Systemów Przesyłowych, Politechnika Warszawska
Poniedziałek, 22 Lipca 2019